Bloczkek Leca BLOK 18g2 akustyczny - JANAR BIS

JANAR BIS - Produkcja i Hurtownia Materiałów Budowlanych.   JANAR - Skład Opału
JANAR BIS - Produkcja i Hurtownia Materiałów Budowlanych.   
JANAR - Skład Opału
Title
Przejdź do treści
Bloczek Leca BLOK 18g akustyczny
PRODUKCJA JANAR
Bloczkek Leca® BLOK 18g2 akustyczny
Ściana jednowarstwowa z Bloczków Leca® BLOK 18g2 akustyczny

Blok akustyczny 18g2

Izolacyjność cieplna

Warstwy konstrukcji
Tynk cementowo-wapienny - 15 mm
Leca® BLOK akustyczny 18g - 180 mm
Tynk cementowo-wapienny - 15 mm
Spełnienia wymagania określone w Warunkach Technicznych - TAK **
U dla przegrody [W/m2K] - 1.749

** Spełnia Warunki Techniczne dla ścian wewnętrznych przy Δti < 8°C
Dane techniczne podstawowego wyrobu Leca® BLOK

Wyrób zgodny z: PN-EN 771-3 : 2011
Współczynnik przewodzenia ciepła: λ = 0,493 W/mK
Wytrzymałość na ściskanie: 12,5 MPa
Izolacyjność akustyczna Rw*: 57 dB (-1; -5)
Reakcja na ogień: Euroklasa klasa A1 (materiał niepalny)
Odporność ogniowa* :REI 240
Zużycie: 11 szt./m2
Izolacyjność akustyczna i Odporność ogniowa

Izolacyjność akustyczna: 57 dB (C -1; Ctr = -5)
Izolacyjność ogniowa: REI 240
dla ściany z obustronnym tynkiem gipsowym.
JANAR BIS  Kościelniki Dolne 20; 59-800 LUBAŃ | tel./fax (075) 721 60 72, 722 22 02; e-mail : biuro@janar.pl

         
JANAR BIS  Kościelniki Dolne 20; 59-800 LUBAŃ
tel./fax (075) 721 60 72, 722 22 02; e-mail : biuro@janar.pl

         
JANAR BIS  Kościelniki Dolne 20
59-800 LUBAŃ
tel./fax (075) 721 60 72, 722 22 02
e-mail : biuro@janar.pl

         

Wróć do spisu treści